Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

In de kijker

Adverca : Advocaat Erwin Vercammen.

Advocaat Erwin Vercammen beheert en behandelt uw dossier zelf, zonder tussenkomst van derden.

Deze persoonlijke relatie tussen cliënt en advocaat geeft u meer voldoening dan een anoniemer contact.

Uw advocaat streeft ernaar u door persoonlijk contact beter te leren kennen zodat hij het probleem waarmee u zich tot hem wendt, beter kan plaatsen en een betere oplossing voorstellen.
 

Materies 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste materies die op het kantoor behandeld worden; u kan natuurlijk vooraf altijd vrijblijvend telefonisch contact opnemen voor een kort oriënterend gesprek…

 

Verbintenissen en contracten

huur- en verhuurproblemen

professionele samenwerkingscontracten

mede-eigendom en appartementenrecht

koop- en verkoopcontracten

factuurinvorderingen en -betwistingen

beslagen en eigendomsvorderingen

bouw- en aannemingsrecht

handelsvertegenwoordiging

burgerlijke en handelscontracten

 

Personen- en familierecht

echtelijke moeilijkheden, voorlopige maatregelen, echtscheiding

alimentatierechten en –plichten, zowel tussen (ex-)partners als met betrekking tot kinderen

problemen met betrekking tot het verblijf van kinderen

erfenissen en testamenten

 

Aansprakelijkheid

burenhinder

aansprakelijkheid voor ongevallen (verkeersongevallen en andere)

schadebegroting en schadevordering

 

 Strafrecht

verdediging voor politie- en correctionele rechtbank

bijstand en verdediging bij strafrechtelijk onderzoek, aanhouding, raadkamer, …

waarnemen van de belangen van het slachtoffer


Advocaat Erwin Vercammen
Venstraat 14
2240 Zandhoven
email: erwin.vercammen@adverca.be
tel. 0477 22 70 19
fax 03 411 02 98
www.adverca.be

2


3


4


AB


C

D
EF
G
HI


J
K


LMN

O


P
Q


R
ST
V

W


X


Z