Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Schotense lokale politie heeft nu ook een Facebookpagina

SCHOTEN - De lokale politie van Schoten gaat met de tijd mee en heeft zopas een Facebookpagina aangemaakt. Bedoeling is de burgers te informeren en te sensibiliseren. Daarnaast werd ook de website vernieuwd.

Binnen het Schotense politiekorps is een team van zogenaamde ambassadeurs samengesteld die zowel de Facebookpagina als de website up-to-date zullen houden. Opzet is om de Schotenaren op een snelle manier te informeren over de werking van de lokale politie, er is ook ruimte voor opsporingsberichten, nuttige informatie tijdens evenementen en resultaten van bepaalde acties. De Facebookpagina is voor alle duidelijkheid geen discussieforum. Reacties zijn wel welkom, zolang het geen beledigingen zijn, en de politie zal ook antwoorden. Wie iets wil melden, gebruikt daarvoor het beste het e-mailadres van de lokale politie Schoten: pz.schoten@police.belgium.eu

EL

10/01/2018 16:30