Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Halse toneelgezelschap Wik annex jeugdtheater Ziezo betrekt Villa Markey

ZOERSEL - De vzw WIK-Ziezo, de Halse toneelkring Willen Is Kunnen en het jeugdtheater Ziezo, heeft een concessieovereenkomst gesloten met de gemeente en OCMW Zoersel en mag gedurende 25 jaar gebruik maken van de villa. Hiermee wordt de wens van mevrouw Yolande Markey voor een culturele invulling, ingewilligd.

Villa Markey was eigendom van mevrouw Yolande Markey. Bij haar overlijden in 2013 schonk zij haar villa en de omliggende tuin aan het gemeentebestuur. Het was haar laatste wil dat de gemeente een culturele invulling zou geven aan haar villa. De gemeenteraad keurde op 20 juni van vorig jaar al een samenwerkingsovereenkomst met de vzw WIK-Ziezo goed voor de renovatie van de villa. De renovatie is in september 2017 gestart. Nu de werken ver genoeg gevorderd zijn, keurde de gemeenteraad ook de concessieovereenkomst goed. Hierdoor wordt de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de woning overgedragen aan de vzw en kan de vereniging gedurende 25 jaar gebruikmaken van de villa. De tuin blijft buiten deze concessie en zal de gemeente zelf gebruiken. Het volledige perceel en de villa zelf blijven eigendom van het gemeentebestuur. Info: 03.298.09.15, planning.infrastructuur@zoersel.be

EL

12/02/2018 17:00