Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Wuustwezel is een verkeersveilige gemeente

WUUSTWEZEL - Wuustwezel en Wijnegem zijn in onze regio twee van zestien gemeenten die de provincie selecteerde als 'Verkeersveilige Gemeente'. Dit betekent dat ze eind maart kunnen starten met een kosteloos begeleidingstraject.

Met het oog op een drastische daling van het aantal verkeersslachtoffers, nodigden gouverneur Cathy Berx en gedeputeerde van Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening Luk Lemmens (N-VA) alle gemeenten van de provincie uit om samen ‘vision zero’ te realiseren met het project 'Verkeersveilige Gemeente'. Tot eind januari kregen alle gemeenten de tijd om zich kandidaat te stellen. De reacties waren erg positief. Maar liefst 40 gemeenten stelden zich kandidaat, waaronder in onze regio Brecht, Malle, Wijnegem, Wuustwezel en Zoersel. Uit die 40 zijn 16 gemeenten geselecteerd op basis van de ongevallencijfers uit 2015, 2016 en 2017 en de politiezones. Vanaf eind maart gaan zij als eerste van start met hun kosteloze begeleidingstraject. Na 2018 starten opnieuw 10 à 15 nieuwe gemeenten. Gemeenten die dit jaar niet werden geselecteerd, krijgen een nieuwe kans. Studiebureau Tridée gaat de gemeenten en politie coachen en voert samen met VSV een grondig voorbereidend onderzoek en formuleert acties ter bevordering van de verkeersveiligheid in elke gemeente. Deze liggen aan de basis van een individueel SAVE-actieplan gebaseerd op zeven algemene doelstellingen. Dan zijn de gemeenten aan zet om die verkeersveiligheidsacties succesvol uit te voeren. Slagen ze daarin, dan behalen ze het SAVE-label, uitgereikt voor OVK vzw. In een derde en laatste fase begeleiden de dienst Mobiliteit van provincie Antwerpen en de Federale Diensten van de Gouverneur gemeenten intensief bij de verdere concrete uitwerking van de verkeersveiligheidsacties. De focus ligt dan zeer bewust en uitgesproken op meetbare resultaten en effecten. Gemeenten die hoog mikken, kunnen het ZERO-label halen.

EL

14/03/2018 17:00