Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Stad Antwerpen verkoopt laatste hectaren van De Merel in Brecht

BRECHT - Liefst twaalf jaar heeft het geduurd, maar sinds gisteren is domein De Merel in publieke handen. Kempisch Landschap is nu eigenaar van 72 ha landbouwgrond en ANB van 52 ha bosgrond. "Hiermee is de open ruimte voorgoed gevrijwaard", reageert Inga Verhaert van Kempisch Landschap enthousiast.

Alleen maar tevreden gezichten in het gemeenschapscentrum Jan vander Noot nu de aankoop van 128 ha landbouw- en bosgrond op De Merel definitief is. “Een aankoop van ruim twee miljoen euro, waarvoor de provincie inzake Bebouwd Perifeer Landschap met ruim 600.000 euro ook stevig in de buidel heeft getast”, weet directeur Philippe De Backer van Kempisch Landschap. “Het is zo'n groot domein, zo'n belangrijke groene long, dat we hiervoor zeker extra krediet wilden uittrekken. Het domein is uniek door zijn verwevenheid van landbouw, bos, waardevol agrarisch landschap en met ruimte voor dag- en verblijfsrecreatie”, zegt Verhaert als gedeputeerde. Dat het groene karakter vandaag dan toch gevrijwaard is, heeft echter heel wat voeten in de aarde gehad. "Je mag niet vergeten dat er tot in 2003 in Brecht nog plannen bestonden om het hele gebied te kopen en om te vormen in één vakantiepark, met een binnenmeer inclusief aanlegsteigers langs het kanaal. Er is toen erg veel protest tegen gerezen en dat plan is gelukkig niet doorgegaan", weet burgemeester Luc Aerts (CD&V). Er waren toen 9.000 bezwaarschriften. Nu de aankoop rond is, kunnen de geplande natuurbeheerprojecten van start gaan. “De eerste cruciale stap is gezet. De ambitie is nu om aan de rand van het gebied de coniferen, die intussen hun leeftijd hebben bereikt, te rooien en zo vanop de Schotensteenweg een open raam te creëren naar het mooie natuurdomein”, licht De Backer al een tip van de sluier.

EL

13/06/2018 07:10