Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

N-VA Malle overhandigt 75 kg doppen en stoppen aan Monnikenheide en Huize Walden

WESTMALLE - N-VA Malle heeft 15 kilogram kurken stoppen en 60 kilogram plastic doppen geschonken aan Monnikenheide en Huize Walden. In het kurkatelier in Malle worden de stoppen en doppen gesorteerd. Het kurk wordt vermalen, het plastic gaat naar een recyclagebedrijf. De opbrengst is bestemd voor de opleidingen van geleidehonden.

Tijdens de verkiezingscampagne fungeerde het pop-upsecretariaat van N-VA Malle als inzamelpunt voor plastic dopjes en kurken stoppen. Opzet is om mensen te sensibiliseren om kurken en dopjes in te zamelen. Immers slechts 18 % van de kurken stoppen gaa, naar een kurkatelier. De kurken worden vermalen en verwerkt tot ecologisch isolatiemateriaal. De plastic dopjes gaan naar een recyclagefirma. De opbrengst dient om blindegeleidehonden op te leiden.

EL

05/01/2019 17:02