Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

27 leden van gemeenteraad en bijzonder comité leggen in Zoersel de eed af

ZOERSEL - De 27 gemeenteraadsleden en leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst hebben hun eed afgelegd. Nieuw vanaf deze legislatuur is dat de gemeenteraadsleden ook ocmw-raadsleden zijn. Beide raden worden voorgezeten door burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA).

De gemeenteraad komt elke derde dinsdag van de maand samen. Aansluitend volgt voortaan ook de ocmw-raadszitting. Die zijn openbaar. Iedereen kan zich abonneren op de agenda en het goedgekeurde verslag van de raadszitting via www.zoersel.be. Het uitvoerend orgaan van de gemeenteraad blijft het schepencollege. Voor de ocmw-raad is het uitvoerend orgaan het vast bureau. De leden zijn door de meerderheid gekozen uit de groep van gemeenteraadsleden. De agenda’s van het college en het vast bureau worden apart, maar wel geïntegreerd, behandeld. Het vast bureau vindt wekelijks, aansluitend op het college, plaats. Het bijzonder comité ten slotte neemt de beslissing of iemand hulp en ondersteuning krijgt. De leden zijn verkozen door de gemeenteraad. Het comité vergadert elke derde donderdag van de maand achter gesloten deuren.

EL

08/01/2019 17:09