Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

GBS De Knipoog in Ranst stunt met ijsblokken op Dikketruiendag

RANST - Op dinsdag 12 februari wordt de verwarming wat lager gezet. Het is dan immers Dikketruiendag. In GBS De Knipoog in Ranst hebben ze een heel speciale actie opgezet. De leerlingen moeten een ijsblok van 2 liter zo lang mogelijk bewaren. Die mag niet smelten. Elke klas krijgt een ijsblok. Op het einde van de dag worden de ijsblokken gewogen.

Het MOS (Milieuzorg Op School) promoot Dikketruiendag op de scholen. Het was de Vlaamse overheid die de dag in 2005 in het leven riep. Toen trad het Kyotoprotocol in werking. Dikketruiendag is de perfecte aanleiding om stil te staan bij de eigen impact op ons klimaat.

MOS provincie Antwerpen focust op het verbruik van energie en de uitstoot van broeikasgassen. Dit jaar spitsen de acties zich toe op fietsen naar school of naar het werk.

MOS staat scholen bij met hun klimaatacties. Ze krijgen steun als de speelplaats willen vergroenen, zuiniger willen verwarmen of verlichten. De scholen die deelnemen aan Dikketruiendag kunnen mooie prijzen winnen.

www.dikketruiendag.be 


EL

07/02/2019 12:32