Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Extra onderzoek moet Wortel- en Merksplas-Kolonie erkend krijgen als werelderfgoed

WORTEL - Er wordt hard gewerkt aan het nominatiedossier om Wortel- en Merksplas-Kolonie op de lijst te krijgen van Unesco-Werelderfgoed. Hiertoe is een nieuwe stap gezet. Bijkomend onderzoek moet duidelijk maken dat beide kolonies dienden om armoede te bestrijden.

"Het Werelderfgoedcomité heeft ons in Bahrein onder meer als huiswerk gegeven om het onderscheid tussen vrije en onvrije Koloniën beter toe te lichten”, verklaart Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen.

“In de vrije Koloniën woonden en werkten gezinnen in kleine boerderijtjes. De onvrije Koloniën werden bevolkt door landlopers. Extra onderzoek moet  bewijs leveren dat beide types landbouwkoloniën wel degelijk passen in één systeem van armoedebestrijding.  Dat de ideeën achter hun aanleg dezelfde zijn. Dit kan ertoe leiden dat ICOMOS haar eerdere advies herziet. Dat moet de weg openen naar de UNESCO-Werelderfgoedlijst.”

De Koloniën van Weldadigheid waren in de 19de eeuw het eerste en wereldwijd het meest grootschalige voorbeeld van een sociaal experiment van armoedebestrijding door middel van landbouw. In 2020 wordt het nominatiedossier opnieuw voorgelegd. 

EL

18/02/2019 17:03