Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Vertraging bij heraanleg Liersebaan (N14) en vernieuwing kanaalbrug in Zandhoven

ZANDHOVEN - De heraanleg van de Liersebaan (N14) en de vernieuwing van de kanaalbrug in Zandhoven lopen vertraging op. Normaal zou fase 4 starten in april. Dat wordt nu eind mei. Tegelijkertijd wordt dan gestart met de heraanleg van de rijweg op de brug over de E313. Ook de rijbaan richting Lier tot aan de Kanaalstraat wordt dan aangepakt.

Momenteel legt de aannemer van Agentschap Wegen en Verkeer  de carpoolparking (fase 1) aan. De Liersebaan wordt vernieuwd tussen de brug over de E313 en de brug over het Albertkanaal (fase 3). Tegelijkertijd bouwt De Vlaamse Waterweg aan een nieuwe brug over het Albertkanaal.

De werken in fase 3 op de Liersebaan duren wat langer dan gepland. Dat heeft een dubbele reden. Er komt een fietstunnel onder de Liersebaan. De bouw hiervan is een maand later gestart. Het voorbereidende studiewerk nam meer tijd in beslag.

Daarnaast loopt de bouw van de nieuwe brug over het Albertkanaal enkele maanden vertraging op bij de staalbouwer in Spanje. De tijdelijke rijstroken voor de op- en afrit van de E313 richting Antwerpen worden daarom verplaatst. Dit moet toelaten een tijdelijke aansluiting te maken naar de oude brug.

De carpoolparking wordt nu al volledig opgehoogd en verhard. De op- en afrit kan dan verschuiven.

Er wordt nog zeker tot eind mei gewerkt aan fase 3. Om de totale projectduur en de hinder zo veel mogelijk te beperken, worden enkele fases gelijktijdig uitgevoerd.

Meer info:www.wegenenverkeer.be/zandhoven

EL

15/04/2019 10:43