Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Nieuwe goten en bermen voor Lodewijk De Konincklaan in Hoogstraten

HOOGSTRATEN - Vandaag is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met het vernieuwen van goten en bermen in een deel van de Lodewijk De Konincklaan (N14) in Hoogstraten. De werken durven ongeveer 6 weken. Auto's kunnen steeds in beide richtingen passeren. Fietsers rijden tijdelijk in twee richtingen op het fietspad aan de straatzijde waar niet wordt gewerkt.

De werken starten vanaf het kruispunt met de Sint-Lenaertseweg (N115) richting Rijkevorsel. Er wordt gewerkt over een afstand van zo'n 400 meter, aan beide zijden van de weg.

AWV vervangt de verouderde goten langs het fietspad door nieuwe, in beton getrokken goten. Het fietspad wordt hersteld,onder meer aan het begin en einde van de gootvernieuwing. Meteen worden ook alle inritten op het openbaar domein uniform aangepast.

De 7 uitheemse Amerikaanse eiken in de werkzone die zijn gerooid worden in de nieuwe groenberm vervangen door 30 inheemse lindebomen. De aanplanting van de bermen volgt wellicht volgend voorjaar.
 
Beperkte verkeershinder
De werken starten op maandag 9 september en duren ongeveer 6 weken; 3 weken per straatzijde. Eerst komt de wegberm richting Rijkevorsel aan de beurt. De verkeershinder blijft beperkt. Er wordt grotendeels in de brede berm gewerkt. Voertuigen kunnen in beide richtingen door.

Fietsers gebruiken tijdelijk in twee richtingen het fietspad aan de straatzijde waar niet wordt gewerkt. Er wordt in oversteekpunten voorzien, aan het begin en einde van de werfzone.
 
Meer info
www.wegenenverkeer.be/hoogstraten

EL

09/09/2019 12:14