Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Nieuw openbaar onderzoek naar dorpszaal in pastorietuin Halle

HALLE - Nog tot en met 22 oktober loopt er een nieuw openbaar onderzoek naar de dorpszaal. De gemeente wil een nieuwe bouwen in de tuin van de pastorie in Halle. Daartegen is al heel wat verzet gerezen. De vzw Overhal tekende beroep aan bij de provincie. De gemeente heeft nieuwe documenten toegevoegd. Hierover loopt het onderzoek.

Op 28 januari verleende het schepencollege een omgevingsvergunning voor het verbouwen van de pastorie en het aanbouwen van een polyvalente dorpszaal. Tegen deze beslissing werd beroep aangetekend bij de deputatien.

In het kader van deze beroepsprocedure voegde de gemeente nieuwe documenten aan het dossier toe. Het gaat onder meer om plannen van de omgevingsaanleg rond de dorpszaal. Er is een beplantingsplan en de te verwijderen bomen) zijn opgelijst, en een archeologienota.

Omdat het dossier nu nieuwe documenten bevat, gaf de deputatie de opdracht om een nieuw openbaar onderzoek te organiseren. Het dossier is nog tot en met 22 oktober in te kijken bij de gemeentelijke dienst omgeving in het administratief centrum Zoersel (Handelslei 167) of via het omgevingsloket.

Opmerkingen of bezwaren kunnen tot 22 oktober ingediend worden. Wie eerder al een bezwaar indiende en dit wil behouden, moet dit opnieuw doen. Dit kan via het omgevingsloket of per brief, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, gemeente & ocmw Zoersel, Handelslei 167.

EL

08/10/2019 17:08