Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

91% van de Wijnegemnaren woont graag in Wijnegem

WIJNEGEM - In maart lanceerde Wijnegem een enquête bij de bewoners. Daarin konden inwoners hun zegje doen over de gemeente. Nu al licht Wijnegem een tip van de sluier. 466 inwoners vulden de enquête in. Daarvan geeft 91% aan graag in Wijnegem te wonen. De andere resultaten worden op 17 oktober bekendgemaakt.

Op 16 maart organiseerde Wijnegem de Trefdag 'Wijnegem spreekt'. Daarop werd al voor de derde keer een enquête gehouden. Daarin werd gepeild of Wijnegemnaren graag in Wijnegem wonen en naar wat ze vinden van de dienstverlening.

 Eind mei werd de enquête afgesloten. De resultaten zijn verwerkt. 466 personen vulden de enquête in.
91% van de respondenten geeft aan graag in Wijnegem te wonen.

 

De diensten die het meest bezocht of gecontacteerd werden, zijn de dienst bevolking (77%) en ’t Gasthuis met de cultuurdienst (71%) en de bibliotheek (71%).

 

De bibliotheek registreerde de meeste tevreden klanten (88%), gevolgd door de dienst cultuur (85%), de sportdienst (74%) en de dienst bevolking (69%).

Bekendmaken alle resultaten

Wat de Wijnegemnaar nog meer te vertellen en wat het lokaal bestuur daar nu mee gaat doen, wordt duidelijk op donderdag 17 oktober. Wie het wil weten, is welkom om 19.30u  in de ontmoetingsruimte van het parochiecentrum in de Wommelgemsteenweg 36 in Wijnegem.

Facebook en http://www.wijnegem.be/

 

EL

09/10/2019 12:45