Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Schotense bibliotheek geeft inkijk in digitale wereld van kinderen

SCHOTEN - Smartphones en tablets, kinderen groeien er mee op vandaag. Via het internet krijgen ze een constante stroom aan informatie. Dat beïnvloedt hun leefwereld. Het kan echter ook voor problemen zorgen, zoals cyberpesten. De bibliotheek houdt op donderdag 10 oktober hierover een workshop.

De leefwereld van kinderen vandaag speelt zich meer en meer online af. De communicatie en informatie verloopt via het internet. Dat verruimt hun wereld en biedt nieuwe mogelijkheden. 

Toch ontstaat er zo ook nieuwe problemen. Denk maar aan (cyber)pesten, gameverslavingen, stress en sociaal isolement.

De Schotense bibliotheek geeft je in een gratis workshop via filmpjes en concrete voorbeelden een inkijk. Hoe kijken kinderen naar sociale media, vriendschappen, vrije tijd en naar de wereld? Welke problemen ervaren zij? Hoe kan je vandaag, als ouder of opvoeder, kinderen ondersteunen, begeleiden, begrenzen en tegelijkertijd kansen geven?
 

Donderdag 10 oktober, van 20 tot 22u,Braembibliotheek, Sint-Cordulaplein 13, Schoten

Meer info: bibliotheek@schoten.be, 03/680.17.10

EL

09/10/2019 17:34