Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Aster Berkhofbibliotheek in Sint-Jozef Rijkevorsel vanaf 2020 enkel voor klassen

RIJKEVORSEL - Maandelijks bezoeken zo'n 13 klassen de bibliotheek in Sint-Jozef Rijkevorsel. Daarnaast komen er nog 190 individuele leners over de vloer. Daarom heeft het bestuur beslist om de Aster Berkhofbibliotheek enkel op afspraak open te houden. Op termijn kunnen ook minder mobiele lezers er terecht.

De grootste groep bezoekers van de Aster Berkhofbibliotheek zijn de klassen. In 2018 kwamen er maandelijks gemiddeld 13 klassen naar de Aster Berkhofbibliotheek. Dat gebeurde altijd op afspraak.

Daarnaast bezoeken nog gemiddeld 190 leners per jaar de Aster Berkhofbibliotheek. Dat aantal neemt echter elk jaar af. De Leo Pleysierbibliotheek in het centrum van Rijkevorsel ontvangt elke maand ruim 30 klassen. Elk jaar telt die gemiddeld 4120 unieke bezoekers.

Enkel op afspraak

Op basis van deze gegevens is beslist om de Aster Berkhofbibliotheek te sluiten voor individuele bezoekers. Deze blijft wel in gebruik op afspraak voor klasbezoeken van de nabijgelegen lagere school Het Kompas. 

Daarnaast start een nieuwe biobliotheekwerking voor minder mobiele bezoekers. In Rijkevorsel zijn er bibliotheekbezoekers die (tijdelijk) niet tot in de bibliotheek raken. OOk hier zal op vraag van de bibbezoeker gewerkt worden. Een rondvraag bij de bezoekers moet de basis vormen voor verdere praktische afspraken.

EL

10/10/2019 07:18