Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Zoersel wil met openbare ledverlichting tegen 2030 ruim 40% besparen

ZOERSEL - Zoersel wil tegen 2030 de openbare verlichting overgeschakeld hebben op led. Dat werd op 6 november aan de gemeenteraadsleden toegelicht op een infovergadering. Bedoeling is zo meer dan 40% CO2-uitstoot te besparen tegen dan. De meerderheid stelt voor om het netwerk aan Fluvius over te dragen.

Meerderheidspartijen N-VA, Groen en Open Vld willen het openbare verlichtingsnetwerk overdragen aan Fluvius, de netbeheerder van elektriciteit en aardgas. De gemeente zou dan de openbare verlichting als een ‘dienst’ afnemen.

Bedoeling is dat Fluvius tegen 2030 de openbare verlichting van Zoersel volledig omschakelt naar ledverlichting. 

Dit kadert in het Burgemeestersconvenant. Daarin heeft Zoersel zich geëngageerd om de CO2-uitstoot op haar grondgebied met 40% te verminderen tegen 2030. Het verledden van de openbare verlichting is één van de maatregelen. De CO2-uitstoot van de openbare verlichting zou dalen met 82.546 kg tegen 2030, een vermindering van meer dan 40 %.

EL

07/11/2019 12:25