Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Twee dagen beurtelings verkeer op Botermelkbaan in Schoten

SCHOTEN - Op donderdag 28 en vrijdag 29 november kan het verkeer slechts beurtelings passeren op de Botermelkbaan. De aannemer gaat dan de riolering aansluiten op die van de Alice Nahonlei. Deze straat zal zelfs tijdelijk afgesloten zijn voor alle verkeer. Dat moet omrijden via de Wezelsebaan.

Ook na eind november zullen de werken nog voor hinder blijven zorgen. Vanaf januari gaan de verschillende nutsmaatschappijen de leidingen vernieuwen. Die werken zullen zo'n 1,5 jaar in beslag nemen.

Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, verlopen de werkzaamheden in 4 fasen. Verkeerslichten zullen het verkeer regelen. Het gedeelte tussen de Wezelsebaan en de Dennenlaan komt als eerste aan de beurt. 

Voor de aanleg van fietspaden is het wachten tot midden 2021. Het is niet zeker of de paden er zullen liggen tegen begin van het schooljaar. 

EL

27/11/2019 07:00