Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Enkel nog geluidsarm vuurwerk toegelaten in Wuustwezel, Essen en Kalmthout

WUUSTWEZEL - Politiezone Grens (Essen, Kalmthout en Wuustwezel) heeft beslist om enkel geluidsarm vuurwerk toe te laten. Hiervoor moet ook eerst toestemming voor worden gevraagd. Hiermee past de zone de nieuwe richtlijnen uit het Vlaamse decreet op vuurwerk toe.

Het nieuwe Vlaamse decreet op vuurwerk verbiedt het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonen. Enkel voor vuurwerk kan een gemeente een uitzondering maken. Het politiecollege van zone Grens heeft het reglement aangepast. 

De nieuwe regels komen er vanuit verschillende overwegingen. Belangrijk is de veiligheid. Vuurwerk houdt altijd risico’s in. Daarnaast is de geluidsoverlast zowel voor mens als dier niet te onderschatten. Elk jaar  ontsnappen er honden en paarden.

Wie vuurwerk wil afsteken in Essen, Kalmthout of Wuustwezel moet daar altijd toestemming voor vragen. De burgemeester moet die geven. Het moet ook door een professionele firma gebeuren. 

De nieuwe regels worden door  Kalmthout ook in het GAS-reglement opgenomen. Inwoners moeten voor 20 december online aanvragen via www.kalmthout.be/vuurwerk.

EL

27/11/2019 17:32