Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Malle wil meer bomensoorten in strijd tegen processierupsen

WESTMALLE - Malle gaat nu al een aannemer zoeken om in de zomer de eikenprocessierupsen te bestrijden. Afgelopen zomer liepen er 140 meldingen binnen. "Niet voor herhaling vatbaar", klinkt het bik burgemeester Hendrickx (DBM). Er gaat ook aandacht naar natuurlijke vijanden.

"Die aannemer moet in staat zijn om binnen de drie dagen na melding nesten weg te branden of op te zuigen. Een dergelijk contract was vorig jaar niet. Toen de plaag uitbarstte, was het dan ook erg moeilijk om een aannemer te vinden. Er ging te veel tijd verloren", stelt burgemeester Harry Hendrickx (DBM).

Voor milieuschepen Wouter Patho (N-VA) bestaat er geen wondermiddel. "In het verleden heeft een aantal gemeenten de rupsen preventief laten bestrijden, met wisselend succes echter. De bladbespuiting moest immers op het juiste ogenblik en ook grondig worden uitgevoerd, en zelfs dan bleek dat de rupsen er toch nog door kwamen. Aan deze werkwijze is uiteraard ook een kostenplaatje verbonden", benadrukt hij.

Maar er is meer. "Vanaf 2020 verbiedt Vlaanderen het gebruik van het gangbare bestrijdingsproduct en degelijke alternatieven zijn er niet. Ze zijn vaak ook schadelijk voor andere diersoorten."

Natuurlijke vijanden

Patho gelooft in meer biodiversiteit om de hinderlijks processierups een halt toe te roepen. "Hoe meer biodiversiteit, hoe kleiner de kans dat de rupsen zich op grote schaal verspreiden. We moeten meer variatie brengen in ons bomenbestand", vindt hij.

"Daarnaast moeten we alle ruimte geven aan de natuurlijke vijand van die processierups, namelijk mezen en vleermuizen. Deze kleine bondgenoten kunnen we helpen door meer vogelnestkastjes te plaatsen langs Malse straten, in parkjes én zeker ook in onze tuinen." 

EL

28/11/2019 12:12