Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Actiecomité De Stok uit Schilde stapt naar Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen bouw 19 woningen

SCHILDE - De bestendige deputatie heeft aan Schilde een bouwvergunning verleend voor de bouw van 19 eengezinswoningen. Die komen in de Wijnegemsteenweg 81, aan de beschermde hoeve. Actiecomité De Stok ziet dat niet zitten. Hun raadsman heeft bij de Raad van Vergunningsbetwistingen een verzoek tot vernietiging van de bouwvergunning ingediend.

Dankzij een crowdfundingactie van het buurtschap is de procedure er gekomen. Raadsman meester Pascal Mallien heeft nu een verzoek ingediend om de bouwvergunning die de provincie aan de gemeente Schilde had uitgereikt, nietig te verklaren. 

De omgevingsvergunning werd eerst geweigerd door het college van burgemeester en schepenen van Schilde op 3 december 2018. Na administratief beroep bij de deputatie van de provincie Antwerpen werd de vergunningsaanvraag gewijzigd op 17 juni 2019. Er werd een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd.

Daartegen diende Actiecomité De Stok 16 bezwaren in. Het gaat vooral om de brandveiligheid enerzijds en mogelijke overstroming door ontoereikende waterhuishouding anderzijds. Via de voorziene brandweg kan de brandweer niet alle woningen bereiken. 

De geplande wadi, een vijver die het regenwater in de gond laat infiltreren, wordt vervangen door infiltratiekratten. Die zouden te klein berekend zijn.

Eerder had de Gecoro Schilde ook al ongunstig advies verstrekt. De dichtheid van het project is te hoog. Er mogen 15 woningen per hectare worden gebouwd. 

EL

29/11/2019 12:19