Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Brug Wijnegemsesteenweg over E313 gaat niet meer open voor verkeer

WIJNEGEM - De brug over de E313 brokkelde tijdens de kerstvakantie af. Het Agentschap Wegen en Verkeer sloot de brug om ze verder te inspecteren. Nu blijkt dat deze in dermate slechte staat is, dat ze definitief gesloten blijft voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers mogen ze wel opnieuw gebruiken.

De brug van de Wijnegemsteenweg over de E313 in Wommelgem blijft toe. Dat is beslist na bijkomende inspectie en analyse door het Agentschap Wegen en Verkeer en het departement MOW.

De voorspankabels die de brugoverspanning dragen, verliezen spanning door ouderdom en slijtage. Hierdoor neemt de draagkracht van de brug af. Zo komt de constructie onder druk te staan. Eén gevolg daarvan is dat het beton rond de kabels verbrokkelt en loskomt. De constructie mag dus niet zwaar worden belast. Daarom wordt zwaar vervoer over de brug geweerd. 

De brug wordt niet versneld afgebroken. Voetgangers en fietsers kunnen de brug dus blijven gebruiken. Er wordt frequenter grondig geïnspecteerd om loskomend beton tijdig te detecteren. In 2022 wordt er een nieuwe brug over de E313 gebouwd.

EL

14/01/2020 16:14