Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Provincie neemt Lilse Bergen over.

LILLE - De provincieraad van de provincie Antwerpen keurde afgelopen week de oprichting het EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen vzw goed. Met deze stap neemt het provinciebestuur het recreatiedomein op 1 januari 2021 definitief over. De gemeente Lille behoudt een grote betrokkenheid en inspraak in de werking van het domein.

In de meerjarenplanning 2020-2025 van het provinciebestuur staat een jaarlijkse dotatie van 400.000 euro ingeschreven, en een éénmalig bedrag van 1,5 miljoen euro voor investeringen in gebouwen en infrastructuur. Het moet het recreatiedomein toelaten om naast de goed draaiende orde van de dag, verder te groeien en te moderniseren. De gemeente Lille behoudt een grote betrokkenheid en inspraak in de werking van het domein, en wordt als enige eigenaar van de gronden. De intercommunale IOK stapt uit de vereniging.

DVDV

28/10/2020 13:50