Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Worden de Kolonies van Merksplas en Wortel Werelderfgoed?

WORTEL - Worden de Kolonies van Merksplas en Wortel erkend als Unesco-Werelderfgoed? In juli komt het comité bijeen om te bepalen of de Koloniën de lijst kunnen worden ingeschreven.

In haar adviesrapport bevestigt het adviescomité ICOMOS de essentie van de Koloniën van Weldadigheid en adviseert dit grootschalig en langdurig sociaal experiment van armoedebestrijding bij te schrijven op de UNESCO-Werelderfgoedlijst.
De Koloniën van Weldadigheid ontstonden in 1818-825 als integrale oplossing voor armoedebestrijding. Na de napoleontische oorlogen heerste er in de Verenigde Nederlanden (Nederland, België en Luxemburg) veel armoede en bedelarij, vooral in de steden. Bij de aanleg van de Koloniën werd het schrale natuurlijke landschap door menselijk toedoen in één beweging volledig herschikt en overschreven met een geordende en geometrische structuur. Het resulteerde in monumentale dreven, Koloniehuisjes, gestichten en boerderijen met akkerbouw.

 

EDB

07/06/2021 10:04