Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Restauratie beelden op domein Franciscanessen in Gooreind.

GOOREIND - Vijf beelden in het domein Franciscanessen in Gooreind worden opgefrist. De beelden zijn gedemonteerd en weggehaald uit het domein en naar het atelier van de restaurateur gebracht. De restauratie worden gefinancierd via een erfgoedpremie van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het park Franciscanessen is een historisch domein waar vroeger ‘religieuzen’ werden voorbereid om op buitenlandse missie te vertrekken.

In 2012 heeft Kempens Landschap het park aangekocht en opengesteld voor bezoekers. Sindsdien worden er stapsgewijs beheerwerken uitgevoerd in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur.  Na restauratie worden de beelden zoals Aartsengel Michaël opnieuw blikvangers in het voormalige kloosterdomein.

EDB

07/07/2021 09:11