Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Winkelkernen Schilde in het vizier.

SCHILDE - In Schilde en 's-Gravenwezel gaan handelaars en winkeliers, samen met het gemeentebestuur, op zoek naar de identiteit van de winkelkernen. Het einddoel is de handelskernen versterken en aantrekkelijker maken.

De winkelkernen in Schilde en ’s-Gravenwezel vormen een belangrijk onderdeel vande gemeente en maken deel uit van de bedrijvigheid in het dorp. Het bepalen van dat unieke DNA, de identiteit van de handelskernen, vormt de ideale start voor de heropleving van de handelskernen. In Schilde en ’s-Gravenwezel gaan handelaars, winkeliers en horeca-uitbaters op zoek naar de identiteit van de winkelkernen, samen met het gemeentebestuur en onder begeleiding van experten van de provincie Antwerpen. Het moet ervoor zorgen dat we de kernwinkelgebieden versterken en aantrekkelijker maken, dat ze herleven en opfleuren. ‘Straat in het vizier’ is een gefaseerd project dat startte in oktober en loopt tot maart.  In een eerste fase zal dus gepeild worden naar wat de handelskernen bijzonder en aantrekkelijk maakt. Meer info bij lokale dienst van de gemeente.

DVDV

19/11/2021 17:00

Berichten van vrijdag 19 november 2021