Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Vijfhonderd bomen geplant in Wijnegem.

WIJNEGEM - Op woensdag 24 november nodigde het gemeentebestuur van Wijnegem een vijftigtal leerlingen uit de Wijnegemse scholen uit in het park. Daar hielpen de kinderen de dienst werken en groen om maar liefst 500 bomen aan te planten.

In november  vorig jaar vonden er  al ingrijpende werken plaats in het park. Er werden dunningen uitgevoerd, wat wil zeggen dat er verschillende bomen (exoten zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers) werden gekapt om de rest van het bos groeiruimte te geven en gezond te houden.Bij de heraanplant in het park koos het lokaal bestuur voor streekeigen plantgoed.

DVDV

25/11/2021 06:54