Voorkempen
FM 104.9 / 107.6 & DAB+

Thuis in de regio

Zoersel en landbouwers eisen meer duidelijkheid rond stikstofakkoord.

ZOERSEL - Ook in Zoersel beroert het nakende stikstofakkoord de gemoederen. Het gemeentebestuur ging daarom rond de tafel zitten met landbouwers en de Boerenbond. Samen schreven ze een advies aan de Vlaamse Regering. Maandag ondertekenden alle partners de tekst om hun gezamenlijke belangen kracht bij te zetten.

De gezamenlijke tekst kwam er nadat de Vlaamse Regering haar ontwerp-‘PAS’ (programmatische aanpak stikstof) bekendmaakte. Van 19 april 2022 tot en met 17 juni  werd hierrond een openbaar onderzoek georganiseerd. Tijdens het onderzoek en de grensoverschrijdende adviesvraag konden alle belanghebbenden (burgers, organisaties, adviesinstanties, besturen) al reageren op het ontwerp-PAS en het ontwerp plan-MER.
“Omdat onze Zoerselse landbouwers met enorm veel vragen zitten en we ook heel wat bezorgde reacties kregen over de impact van het PAS-akkoord op hun bedrijf, besloten we om dit samen met hen te bekijken en hen te ondersteunen waar mogelijk”, vertelt Luc Kennis, Zoersels schepen voor landbouw.
“Zoersel is immers een trotse landbouwgemeente”, vervolgt burgemeester Liesbeth Verstreken. “Onze gemeente telt misschien een beperkt aantal landbouwbedrijven, toch zorgen de akkers en weilanden al decennialang mee voor het typische Zoerselse karakter. Natuur, woningen en boerderijen kunnen hier niet los van elkaar worden gezien. “Omwille van de historische verankering en de aard van de activiteiten willen we als bestuur dat landbouw ook in de toekomst een belangrijke plaats kan behouden in Zoersel”, stelt Luc Kennis.
“Landbouw en natuur hoeven trouwens geen tegengestelden van elkaar te zijn”, vult Marc De Cordt, schepen voor natuurbeleid, nog aan.” Ze kunnen harmonieus samengaan. Met dit advies willen we ook dit uitgangspunt extra in de verf zetten.”
Voor dit alles is een juridisch sluitend kader nodig. Rond dat kader is er nog te veel onzekerheid. Het gezamenlijke advies zal ook aan de gemeenteraad op dinsdag 28 juni worden voorgelegd, met de vraag om het mee te onderschrijven. Daarna zal de tekst samen met de andere bezwaren overgemaakt worden aan de Vlaamse Regering.

 

DVDV

28/06/2022 07:41