Voorkempen
FM 104.9 / 107.6 & DAB+

Thuis in de regio

Publieke raadpleging over de Nieuwe Rand.

SCHOTEN - De mobiliteit in de oostrand van Antwerpen is niet om over naar huis te schrijven. De dagelijkse files en het vrachtverkeer rond de haven hebben een impact op de gezondheid van de inwoners. De Nieuwe Rand is een project dat de mobiliteit, leefbaarheid en klimaatvriendelijkheid daar wil verbeteren.

Tot en met 11 oktober loopt een publieke raadpleging over de alternatievenonderzoeksnota voor De Nieuwe Rand. Tijdens deze periode kan je feedback geven op de voorgestelde oplossingen en de manier waarop het onderzoek verloopt. Je kan je reactie mailen naar denieuwerand@vlaanderen.be

DVDV

26/09/2022 15:27