Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

GRUP omgeving vliegveld Malle - geen plan-MER nodig

OOSTMALLE - De Vlaamse Regering besliste vier jaar geleden om buiten gebruik gestelde militaire domeinen een herbestemming te geven. Het gaat in totaal om zo’n 70 domeinen in Vlaanderen. Ook het vliegveld in Oostmalle is 1 van die domeinen. De bedoeling is om het gebied om te vormen naar een erfgoedlandschap, waar er ruimte is voor natuur, landbouw, recreatie en waterwinning.

Daarom laat de Vlaamse Regering een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (kortweg GRUP) opmaken. Zo’n plan legt de verschillende bestemmingen binnen een groter gebied vast en duidt aan waar aan landbouw kan worden gedaan, waar de plaatsen voor waterwinning zich bevinden en waar de natuur vrij spel krijgt. Je kan de screeningsnota en de beslissing van de dienst Mer raadplegen bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeenten Malle en Zoersel.

AR

17/07/2017 10:05