Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Burgemeester sluit bar van hockeyclub RAHC in Sint-Job wegens geluidsoverlast

SINT-JOB-IN-'T-GOOR - Vanaf vandaag, vrijdag 11 mei tot 1 juli moet de kantine van hockeyclub RAHC in de Ontspanningslaan 4 in Sint-Job gesloten blijven. De gemeente heeft dit beslist na verschillende, herhaalde klachten van geluidsoverlast door buurtbewoners. De politie heeft al verschillende interventies moeten doen.

De buurt klaagt al langer over overlast van de kantine van de hockeyclub. Het gemeentebestuur zou al verschillende keren geprobeerd hebben om met de bestuursleden passende afspraken hieromtrent te maken, met weinig resultaat tot gevolg. Volgens de gemeente hebben de bestuursleden de uitbating van de bar niet in de hand. Op 8 mei heeft burgemeester Luc Aerts de twee secretarissen van RAHC hierover nog gehoord. De politie zal toezien op de handhaving van de sluiting van de kantine. Maandag beslist het college of de sluiting behouden blijft.

EL

11/05/2018 07:00