Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Bredabaan tussen Gooreind en Maria-ter-Heide vanaf maandag afgesloten

GOOREIND - Vanaf maandag 14 mei tot 1 juni is de Bredabaan tussen Gooreind en Maria-ter-Heide volledig onderbroken. De gemeenten Brasschaat en Wuustwezel leggen er vrijliggend fietspaden aan. De werken duren in totaal twee jaar, maar de eerste fase start maandag. Dan worden er bomen langs de Bredabaan gerooid.

De werkzone situeert zich tussen de Eikendreef in Gooreind en het kruispunt met de Sint-Jobsesteenweg/Essensteenweg (N117) in Maria-ter-Heide. In de eerste fase van de werken worden de bomen langs de Bredabaan gerooid en een viertal doorsteken gemaakt voor de riolering en de nutsmaatschappijen. Tegelijk wordt ook gestart met de aanleg van een tijdelijk fietspad langs de oostzijde van de Bredabaan. Deze baan is tijdens de werken volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer tussen Brasschaat en Wuustwezel wordt omgeleid via de E19. Plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk. Na deze eerste fase kan het verkeer opnieuw, zij het wel over versmalde rijstroken. meer info: www.wegenwerken.be of 03.224.68.11, www.pidpa.be of 0800.90.300, conducteur@wuustwezel.be of 03.690.46.32

EL

12/05/2018 12:00