Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Recordaantal vleermuizen geteld in Oelegem.

OELEGEM - Het Fort van Oelegem is één van de belangrijkste vleermuizenoverwinteringsplaatsen in Vlaanderen. Al meer dan 30 jaar worden er elk jaar de overwinterende vleermuizen geteld. Begin januari werd een absoluut recordaantal vleermuizen geteld: 1481 dieren van 7 verschillende soorten.

Het gaat om hoogste aantal dat ooit op één plaats in Vlaanderen is aangetroffen.  De fortengordels rond Antwerpen zijn voor vleermuizen één van de belangrijkste overwinteringsplaatsen van West-Europa. Fort Oelegem wordt sinds 1984 beheerd door Natuur 2000.  In Vlaanderen leven momenteel 17 soorten vleermuizen van de 23 in België voorkomende soorten. Daarvan zijn 13 soorten ernstig bedreigd. Het hoge aantal dieren in Oelegem is dus goed nieuws.

DVDV

05/02/2019 09:53