Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Relanceplan voor Hoogstraten.

HOOGSTRATEN - De coronacrisis treft iedereen in Hoogstraten. Zowel inwoners, ondernemers als verenigingen zien zich geconfronteerd met de ingrijpende gevolgen. Er is evenwel hoop. Geleidelijk aan worden de lockdownmaatregelen versoepeld. Om de heropstart te begeleiden, heeft het stadsbestuur de werkgroep 'Hoogstraten Herstart' opgericht. Op drie verschillende werven (economie & toerisme, verenigingen en inwoners) wordt gewerkt aan een relanceplan.

Voor elke werf wordt een plan met maatregelen uitgewerkt, waarbij sterk wordt ingezet op participatie en inspraak. Om de juiste maatregelen te kunnen nemen, heeft de stad allereerst een juist zicht nodig op de gevolgen die inwoners, ondernemers en verenigingen ondervinden van de coronacrisis. Daarom wordt deze week een eerste vragenlijst verstuurd naar de ‘stakeholders’ van de werf economie & toerisme, stuk voor stuk vertegenwoordigers uit de Hoogstraatse gemeenschap. Het gaaat om land- en tuinbouwers, middenstanders, bedrijfsleiders en horeca-ondernemers.

ER

20/05/2020 10:10

Berichten van woensdag 20 mei 2020