Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

2019 was recordjaar voor omgevingsvergunningen bij de provincie.

ZOERSEL - Nog nooit kwamen er bij de provincie Antwerpen zoveel aanvragen voor omgevingsvergunningen binnen dan in 2019. De deputatie besliste over meer dan 750 aanvragen van kleine en grote bedrijven uit allerlei sectoren, wat een stijging is van 25%.

Dat kan gaan van een vergunning voor windturbines tot een herstelproject van een riviervallei, de bouw van industriële installaties en gebouwen of de aanleg van fietsostrades. Daarbij neemt ook de technologische complexiteit van de dossiers toe.

DVDV

22/06/2020 14:28