Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Online buurtplatform Hoplr ook in Zoersel.

ZOERSEL - Zoersel gebruikt nu ook het online buurtplatform Hoplr. Via dit platform kunnen inwoners hun buren beter leren kennen, spullen uitwisselen, hulp vragen bij klusjes, buurtactiviteiten organiseren, en nog veel meer.

 Het bestuur wil zo de sociale samenhang binnen de Zoerselse wijken vergroten en de betrokkenheid stimuleren. Vanaf 2022 kan er via Hoplr gericht met bepaalde wijken worden gecommuniceerd.  “Bewoners kunnen Hoplr gebruiken voor allerlei zaken: een garageverkoop of buurtfeest aankondigen, babysit regelen of werk-materiaal uitlenen, of hulp vragen en aanbieden. Maar ook wie wil laten weten dat zijn huisdier verloren gelopen is, kan dat melden”, legt schepen Katrien Schryvers, van Communicatie en Sociale cohesie, uit
Na de kerstvakantie post de gemeente er zelf ook berichten op over een vuilnisophaling die niet doorgaat, wegenwerken. De gemeente heeft geen toegang tot de berichten en opmerkingen van inwoners onderling.
 “Gemeente & ocmw Zoersel heeft een Hoplr-licentie gekocht, maar het platform is echt van de inwoners zelf”, benadrukt Luc Kennis, schepen van Wijkwerking. Op 7 december is er om 19.30u een infoavond in de Kapel, Handelslei 167.
www.hoplr.com of via de app van Hoplr, klik op ‘vind je buurt’.

EDB

26/11/2021 10:35

Berichten van vrijdag 26 november 2021