Voorkempen
FM 104.9 / 107.6 & DAB+

Thuis in de regio

Beerse, de provincie Antwerpen en BOS+ gaan voor bosherstel in Peru.

BEERSE - Beerse gaat als één van de 1ste lokale besturen de samenwerking aan met de provincie Antwerpen en BOS+ voor het herstel van Amazonewoud in Peru.

Inzet voor een beter klimaat is prioriteit voor Beerse. In eerste instantie op eigen grondgebied. Tegen 2030 wil het bestuur 40% minder broeikasgassen uitstoten. Om dit te realiseren, investeert Beerse in elektrische wagens en zonnepanelen. In nieuwbouwprojecten worden warmtepompen voorzien en oude beglazing wordt vervangen door hoogrendementsglas. Maar ook wereldwijd wil Beerse via de solidariteitsraad zijn steentje bijdragen. Die raad investeert, bovenop het aandeel van de provincie, 2.000 euro in het BOS+project voor het herstel van bos in Peru.

DVDV

21/06/2022 14:57