Noordoost-Antwerpen
FM 104.9 / 107.6
Groot-Antwerpen
DAB+ 10A

Thuis in de regio

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt omgevingsvergunning voor Mostheuvellaan Malle.

WESTMALLE - De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde zopas de omgevingsvergunning voor de geplande rioleringswerken in de Westmalse Mostheuvellaan. De zaak tussen de gemeente en de bewoners draait rond het behoud van de 110 kastanjebomen en de betonblokken die typerend zijn voor het uitzicht van het landschap.

De rechter oordeelde dat de gemeente Malle geen goedkeuring heeft gevraagd aan de gemeenteraad om de straat te verbreden van 3 naar 5 meter. Die goedkeuring is een wettelijke vereiste. De gemeente Malle en de deputatie van de provincie hadden dus een onwettelijke vergunning verleend en die is nu vernietigd. Daarmee zegt de Raad voor Vergunningsbetwistingen verder niets over de andere bezwaren die zijn ingediend. De Raad stelt eveneens dat er geen rooilijnplan bestaat voor de Mostheuvellaan. 

DVDV

23/01/2023 15:30