Voorkempen
FM 104.9 & 107.6

Thuis in de regio

Bedrijvenzone De Kluis in Hoogstraten breidt uit met 42 ha en krijgt warmtenet

HOOGSTRATEN - Bedrijvenzone De Kluis in Hoogstraten krijgt een nieuw regionaal bedrijventerrein van 42 ha. Bijzonder is dat het wordt uitgerust met een warmtenet. Bedoeling is dat toekomstige bedrijven er gebruikmaken van duurzame energiebronnen. De Kluis wil een prototype zijn van een innovatief bedrijventerrein. Er is ruimte voor 1.100 arbeidsplaatsen.

Het nieuwe duurzame regionale bedrijventerrein moet tegen najaar 2019 klaar zijn. Voor de intercommunale IOK is dit wellicht één van de meest uitdagende projecten in haar 56-jarig bestaan. Op uitdrukkelijke vraag van de stad Hoogstraten wordt een warmtenet, in plaats van een gasnet, voorzien. Netbeheerder Eandis voorziet dit op 75% van de zone. Op de overige 25% wordt in een dubbelnet voorziet voor warmte en gas. Dit is nodig voor bedrijven die zeer hoge temperaturen nodig hebben in hun productieproces. Voor het stadsbestuur is het warmtenet op de Kluis een opstap naar een ruimere uitrol van warmtenetten in Hoogstraten. De interesse voor het terrein is groot. Er zijn al 45 aanvragen in behandeling. Die komen overwegend van bedrijven uit Hoogstraten en aanpalende gemeenten. Samen gaat het over 28 ha, goed voor 800 arbeidsplaatsen. Indien deze trend zich doorzet, kunnen er meer dan 1.100 mensen werken. Opvallend is dat 20 bedrijven thuishoren in de bouwsector.

EL

13/06/2018 11:57